ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Jana Oberhoferová a Ing. Zuzana Kocanová

ÚČETNICTVÍ

Povedeme pro vaši firmu účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standartů v rozsahu  nezbytném ke splnění všech povinností z účetních a daňových předpisů vyplývajících. Dle vašich požadavků je možné zavést členění hospodářských operací dle středisek, akcí či jiných hledisek a tím zvýšit informační hodnotu výstupů z účetnictví.
Díky individuálnímu přístupu jsme schopni vás upozornit na případné chybějící doklady či na nedostatky v náležitostech účetních a daňových dokladů.

V posledním čtvrtletí roku vám provedeme odhad hospodářského výsledku vaší firmy a očekávané daňové povinnosti a poradíme, jak zákonným způsobem daň optimalizovat.
V rámci účetního poradenství navrhneme pro vaši firmu optimální způsob vytváření, evidence a kontroly dokladů, vedení skladové evidence, zavedeme účetnictví vaší firmy dle individuálních potřeb.

Při splnění zákonných podmínek pro nutnost ověření účetní závěrky auditorem či na základě přání klienta zajistíme auditorské služby. 

NAŠE ZÁSADY